Aile Terapisi

Aile terapisi  yaklaşımına göre bireylerin davranış ve kişiliklerindeki sorunlar ailenin kapsamından ayrı düşünülemez. Aile terapilerinde terapist bireylerin karşılaştıkları durumları ve yaşanan olayları aile sisteminin içinde değerlendirir ve sorunlara ilişkisel bir bakış açısıyla bakar.

Kişiler genellikle ilişkilerindeki duygusal problemleri çözümlemekte zorlandıklarında, aile içerisinde çatışma, gerginlik, iletişimsizlik olduğunda terapiye yönelmektedirler.

Aile terapileri kapsamında; aile anlaşmazlıkları, çocukların okul problemleri, ailede yaşanacak büyük değişimler ve dönüm noktası sayılabilecek durumlar, iş ve ekonomik konular, anne- baba olma, birbirine zaman ayırma ve iletişim, büyük aileden ayrışıp çekirdek aile olamama durumları söz konusu olduğunda tüm aile bireyleri ile birlikte aile terapilerinden faydalanmaktadır.

Aile terapisi sürecinde akut problemin çözümü, aile bireyleri arasındaki sözel etkileşimi artırmak, aile içi uyumun oluşturması, duygusal iletişimi güçlendirmek, ailedeki güç dengesini yeniden yapılandırmak, ailedeki rollerin incelenmesi, suçlayıcılıktan çözümselliğe geçişin sağlanması amaçlanır.

Aile terapisinde sorun çözmeye yönelik ortak kaynakların güçlendirilmesi ve duygusal, davranışsal yönlerden hem ailenin hem de aile fertlerinin gelişimini destekleyici amaçlarla hareket edilir. Bireylerin ailede kendi sorumluluklarını almaları, kendi yapılarını, davranışlarının neden ve sonuçlarını anlamaları esastır.  Aile üyelerinin süreçte birbirlerinin ne dediğini yorum katmadan duymaları, duygularını paylaşmaları, iletişim becerilerini geliştirmeleri ve sorunun kendi paylarına düşen kısmını üstlenmeleri önem taşımaktadır.

Aile bireylerinin  terapiye düzenli katılım sağlamaları terapinin işleyişinde oldukça önemlidir