Psikoterapi Eğitimleri

egitim
Değerli Meslektaşlarım, Uluslararası Masterson Enstitüsü olarak amacımız; kendilik bozukluklarının oluşumunu, güncel akademik gelişmelerin ışığında etüt etmeye devam etmek, oluşan bozukluklara yapılacak müdahalelerde klinik çalışmalarımız ile daha etkin teknikler geliştirmek üzere çalışmalar yapmaktır. Masterson Enstitüsü Türkiye olarak Türkiye’de yapacağımız tüm eğitimler, içerik ve sertifikasyon bağlamında IMI tarafından tetkik edilmekte ve de desteklenmektedir. Umarız, alana yeni Masterson Terapistlerinin katılması ve yeni Fakülte Üyeleri kazandırmakla ilgili katkı sağlayabiliriz."
maydin
Meral AYDIN
Masterson Enstitüsü Türkiye Direktörü

Masterson Yaklaşımı Eğitimleri 2015 yılında başlanarak ve 2016, 2017 yıllarında da kesintisiz eğitim vermeye devam edildi. Bugüne dek 4 Eğtim grubu ile psikoterapi eğitimi sürecine devam devam eden Masterson Yaklaşımı Eğitimi 2018 yılında 5. eğitim grubuyla alana yeni psikoterapistler kazandırmaya devam etmektedir.

Masterson Yaklaşımı Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Psikoterapisi Eğitimini alan;

  • 2015 1. Grup: Teorik eğitim ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.
  • 2015 2. Grup: Teorik eğitimini tamamlamış, süpervizyon sürecine devam etmektedir.
  • 2016 3. Grup: Teorik eğitimini tamamlamış, süpervizyon sürecine devam etmektedir.
  • 2017 4. Grup: Teorik eğitimini tamamlamış, süpervizyon sürecine Ocak ayında başlayacaktır.

Aylık Eğitim Programı

1.Ay

James F. Masterson kimdir?
Masterson Yaklaşımı’nın ortaya çıkışı, klinik çalışmalar ve araştırma süreci
Masterson Yaklaşımı’nın araştırmadan kurama dönüşüm aşamaları, teorik altyapının dayanak noktaları
Günümüzde Uluslararası Masterson Enstitüsü ve yapılanması
Gelişimsel yaklaşımlar, Bağlanma Kuramları, Nesne İlişkileri Kuramı ve Nörobiyolojik Yaklaşımın
Masterson Yaklaşımı içerisindeki entegrasyonu
Kendilik nedir, ne değildir?
Kendilik ve kimlik gelişimi dahilinde: Mahler, Daniel Stern, Bowlby, Ainsworth, Allen Schore,
Winnicott, Melanie Klein
Kendilik bozuklukları nasıl oluşur?
Gerçek kendiliğin öne çıkmasına engel olan ana savunma: “Terk Edilme Depresyonu”
Masterson Yaklaşımı’na göre temellendirilmiş kişilik bozuklukları kategorileri:
-Borderline Kendilik Bozukluğu
-Narsisistik Kendilik Bozukluğu
-Şizoid Kendilik Bozukluğu
Kendilik Üçlüsünün işleyişi
Tanı ve tedavide intrapsişik yapının esas alınması
Ayırıcı tanı belirleyicileri, ayırıcı tanının ve tedavi sürecinde gözlenmesinin önemi

2. Ay

Psikanalitik Terminolojinin ele alınması;
-Intrapsişik Yapı
-Nesne İlişkileri
-Aktarım
-Karşı Aktarım
-Aktarım Eyleme Vurumu
-Terk Depresyonu
-Analitik Nötralite
-Terapötik Duruş
-Terapötik Çerçeve
Kendilik aktivasyonu ve kendilik bozukluğu üçlüsü
Ego işlevleri ve ego savunma mekanizmaları
Yansıtma ve yansıtmalı özdeşim
Sağ beyin ve ayna nöron etkileşimi
Gerçek kendilik ve sahte kendiliğin salınımı
Travmanın gelişimsel etkileri ve ilişkisel travmalar
Kendilik bozukluklarına eş tanılı olarak psikiyatrik semptomatik görünümler
Borderline Kendilik Bozukluğu
Borderline Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel altyapısı ve nesne ilişkileri yönünden incelenmesi
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapötik müdahaleler
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapistin dikkat etmesi gereken unsurlar
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda yüzleştirme tekniği
Aktarım Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese
Marsha Linehan’ın Diyalektik Davranışçı Terapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese
Borderline Kendilik Bozukluğu olan bireylerin baş etmekte en zorlandığı duygu ‘SUÇLULUK’un
psikanalitik deşifresi. Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki görünümü ve müdahalelerde nasıl
ele alınacağı. Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nda suçluluk.
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda kendine zarar verme ve intihar risklerinin ele alınması.
Borderline Kendilik Bozukluğu olan ergen danışanların aileleri ile belirlenecek çerçeve
Ayırıcı tanı ve ayırıcı tanının önemi
Özellikle Gizli Narsisistik yapı ile Borderline yapının ayırıcı tanısı

3. Ay

Borderline Kendilik Bozukluğu
Borderline Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel altyapısı ve nesne ilişkileri yönünden incelenmesi
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapötik müdahaleler
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda terapistin dikkat etmesi gereken unsurlar
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda yüzleştirme tekniği
Aktarım Odaklı Psikoterapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese
Marsha Linehan’ın Diyalektik Davranışçı Terapi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese
Borderline Kendilik Bozukluğu olan bireylerin baş etmekte en zorlandığı duygu ‘SUÇLULUK’un
psikanalitik deşifresi. Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki görünümü ve müdahalelerde nasıl
ele alınacağı. Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nda suçluluk.
Borderline Kendilik Bozukluğu’nda kendine zarar verme ve intihar risklerinin ele alınması.
Borderline Kendilik Bozukluğu olan ergen danışanların aileleri ile belirlenecek çerçeve
Ayırıcı tanı ve ayırıcı tanının önemi
Özellikle Gizli Narsisistik yapı ile Borderline yapının ayırıcı tanısı

4. Ay

Narsisistik Kendilik Bozukluğu
Sağlıklı Narsisizm gelişimi
Narsisistik Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı
Heinz Kohut’un Kendilik Psikolojisi Yaklaşımı’nın ele alınması ve mukayese
Narsisizmin Sağlıksız gelişimi ve Narsisistik Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel arka planı
Empati yoksunluğu ve tek zihinlilik
Narsisistik Kendilik Bozukluğu olan bireylerin baş etmekte en zorlandığı duygu ‘UTANÇ’ın
psikanalitik deşifresi, Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki görünümü ve müdahalelerde nasıl
ele alınacağı. Borderline ve Şizoid Kendilik Bozukluklarında utanç.
Narsisistik Kendilik Bozuklulğu’nun alt tipleri:
– Teşhirci Narsisistik Bozukluk
– Gizli Narsisistik Bozukluk
– Değerleştirici Narsisistik Bozukluk
Narsisistik Kendilik Bozukluğu yapılarında ‘drop out’ların önlenmesi
Özellikle gizli narsisistik yapılarda depresyon
Ayırıcı tanının önemi ve ayırıcı tanı kriterleri

5. Ay

Şizoid Kendilik Bozukluğu
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nun gelişimsel altyapısı ve nesne ilişkileri yönünden incelenmesi
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda intrapsişik yapı
Masterson Yaklaşımı Şizoid Kendilik Bozukluğunun DSM V Şizoid Kişilik Bozukluğu tanı kriterlerinden
ayırt edilmesi
Asperger Yapılar ile Şizoid yapılar arasındaki ilişkisel görünümler ve farklılıklar
Anksiyete Bozuklukları ve Şizoid Kendilik Bozukluğu örtüşmeleri
Kaçıngan Kişilik Bozukluğu ile Şizoid Kendilik Bozukluğunun benzer intrapsişik yapıları ve gelişimsel
arka planları
OKB’nin Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda yaygın semptomatik görünümleri ve ilgili müdahaleler
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda tekrar eden bir travma olarak ‘ilişki’
Şizoid Kendilik Bozukluğu olan bireylerin dünya ile ilişkilerinde ihtiyaç duydukları ‘KONTROL’ün
(kontrol etme veya kontrol edilme) psikanalitik deşifresi. Masterson Yaklaşımı’nda terapi odasındaki
görünümü ve müdahalelerde nasıl ele alınacağı. Narsisistik ve Şizoid Kendilik Bozuklukları’nda kontrol.
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nun Alt Tipleri:
– Salt Şizoid Kendilik Bozukluğu
– Narsisistik Görünümlü Şizoid Kendilik Bozukluğu
– Borderline görünümlü Şizoid Kendilik Bozukluğu
İnsan olmaya karşı bir eşya ya da robot olarak işlevsel olmak
Güvensiz bir dünyada var olmaktansa güvenli iç dünyaya geri çekilme
Şizoid uzlaşma ve şizoid fantezi
Şizoid Kendilik Bozukluğu’nda terapötik müdahalede güven/güvensizlik, bağlanma/bağlanmama
ikileminin yorumlanması
Aktarım ve karşı aktarımda seans odasına yansıyan mesafe
Tekniklerin ötesinde ilişkisel psikanalitik alanın tesisi

6. Ay

Terapi Sürecindeki Aşamalar
Intrapsişik yapıyı anlamaya yönelik ‘Anamnez Alma’
Terapötik çerçevenin oluşturulması ve seansların yapılandırılması
Kendilik Bozukluğu’na uygun olarak işbirliği (ortak lisan) tesis edilmesi
-Yapılandırma süreci (ayırıcı tanı ve uygun müdahale)
Aktarım – karşı aktarım süreçlerinin sürekli olarak analizi
Rüyaların analizi ve terapi sürecindeki önemi
İlişkisel Örtüşme
Terapötik İttifak
Terapi Evreleri:
– Test Aşaması
– Derinlemesine çalışma
– Sonlandırma
Vaka sunumları ile grup çalışmaları

7. Ay

Nötralite Nedir ve Neden Masterson Yaklaşımının En Temel Yürütücüsüdür?
Masterson Yaklaşımı neden Entegratif Bir Yaklaşımın İçerisinde Bir Modül Olarak Kullanılamaz?
Psikoterapide Dilin Önemi ve Kültürel Etmenlerin Tanı ve Tedavi Sürecinde İşlenmesi
Kişilik Bozukluklarında Psikofarmakoloji
Ayırıcı Tanıda Eksen I, Eksen II, Eksen III ve Eksen IV Değerlendirmesi
Vaka Sunumları ile grup çalışmaları

İkinci Aşama: Süpervizyon

7 aylık teorik eğitimin tamamlanmasının ardından katılımcılar grup süpervizyonu sürecine başlayacak
ve bir yıl süresince ayda bir hafta sonu(cumartesi- pazar tüm gün) yapılacak olan buluşmalarla vaka
paylaşımı yapacaklardır.