meralaydin

Meral AYDIN

Uzman Klinik Psikolog
Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanı ve Uluslararası Masterson Enstitüsü Fakülte Üyesi

Mail: bilgi@meralaydin.com.tr
Telefon: 0 532 716 60 33- 0216 504 46 09

Uzman Klinik Psikolog Meral AYDIN

Masterson Enstitüsü Türkiye Başkanıdır.

Uluslarlarası Masterson Enstitüsü New York fakülte üyesi olarak Türkiye’de Ruh Sağlığı Uzmanlarına Psikanalitik Psikoterapi Masterson Yaklaşımı eğitimi ve süpervizyon vermektedir.

Üsküdar Üniveristesi’nde Klinik Psikoloji dalında yapılan doktora yeterlilik sınavını vermiştir.

İkinci Yüksek Lisansını New York Masterson Enstitüsünün 3 yıllık teorik ve uygulama içerikli Yüksek Lisans Programında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Şizoid Kişilik Bozukluğunun Masterson Yaklaşımında Tanı ve Tedavi Süreçleri Üzerine Bir Vaka” konu başlığı altında Şizoid Kişilik Bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır.

Yüksek Lisansını İstanbul Ticaret Üniversitesinde “Uygulamalı Psikoloji” alanında tamamlamıştır. Yüksek lisans bitirme projesini “Masterson Yaklaşımında Borderline Kişilik Bozukluğuna Gelişimsel Yaklaşım” konu başlığı altında borderline kişilik bozukluğunun gelişimsel öncüllerini ve bu bağlamda klinik görüngüleri ve tedavi teknikleri üzerinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Maltepe üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamıştır.

Dr. Otto F. Kernberg’in başkanlığındaki Kişilik Bozuklukları Enstitüsünden Dr. Frank Yeomans’dan 1 yıl boyunca Aktarım Odaklı Psikoterapi eğitimi ve grup süpervizyonu almıştır. Aktarım Odaklı Psikoterapi uygulamak üzere yeterli görülmüştür.

CİSED Eğitim kadrosunda yer almaktadır.

Etik Psikoloji Koalisyonu (Coalition for an Ethical Psychology) üyesidir.

Öğrencilik döneminde  Masterson Enstitüsünden alınan süpervizyonlarda simultane tercüman olarak görev almıştır ki bu kendisine haftada 10 ayrı süpervizyon deneyimi daha edinmesi fırsatını tanımıştır. Aynı zamanda çeşitli psikoloji konferanslarında simultane tercüman olarak görev almıştır.

Litera Yayınevi tarafından yayınlanan “Depresyonun Uyarlamalı Bilişsel Tedavisi” kitabını Muhittin Macit ile birlikte tercüme etmiştir. Halen psikoloji alanındaki çeşitli makaleleri tercüme etmeye devam etmektedir.

Sunum Yaptığı Kongre ve Konferanslar

 • Between the Fairy Tale and the Abyss: Abandonment Depression and Splitting in the Work of James Masterson.  Eylül 2018, Cape Town, Güney Afrika

Case presentation on schizoid disorder: a sleepless night with with full of fear and anxiety

Şizoid kendlik bozukluğunda terk depresyonu vaka sunumu

 

 • DÜNYA PSİKOTERAPİ KONGRESİ PARİS: 24-28 Temmuz 2017

Şizoid Kendilik Bozuluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

Narsisistik Kendilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

Borderline Kişilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

 

 • SEPI XXXIII ANNUAL MEETING 2017 Denver, USA

Şizoid Kendilik Bozuluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

Narsisistik Kendilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

Borderline Kişilik Bozukluğu teori, tanı ve klinik uygulama workshop

 

 • Biennial Conference Celebrating the work of dr. James F. Masterson: Past, Present and Future:   Temmuz 2016 Pretoria Güney Afrika

In the arm of death: beyond the pleasure principle

“Haz İşkesinin Ötesinde, Ölümün Kollarında” Freud’dan günümüze duygulanım ve nesne ilişkileri bağlamı

 

 • CİSED 2. Ululararası Cinsel Sağlık Kongresi : 1-3 Nisan 2016 Ankara, Türkiye

“Masterson Yaklaşımına Göre Yakın İlişkilerde Bölme ve Bütünleşmenin Yansıması Olarak Cinsellik ve Cinsel İsteksizlik”

 

 • Masterson Enstitüsü Türkiye & Uluslararası Masterson Enstitüsü Masterson Yaklaşımınıda Kişilik Bozukluklarının tanı ve Tedavisi Konferansı:  4 Nisan 2016 Istanbul, Türkiye

“Şizoid Kendilik Bozukluğu, gelişimsel yatkınlık tanı ve tedavi teknikleri”

 

 • CİSED 1. Ulusal Cinsel Sağlık Kongresi: 1-4 Mayıs 2015, Ankara

Masterson Yaklaşımına Göre Cinsel Sapkınlıkların Psikodinamiği ve Gelişimsel Arka Planı”

Katıldığı Diğer Eğitim ve Konferanslar:

 

 • Yalnızlığın Kalesi: “Şizoid Kendilik Bozukluğu Fenomenolojisi tanı ve tedavi açılımları” Konferansı
 • Uluslararası Masterson Enstitüsü  23-24 Nisan 2016 New York
 • Vamık Volkan Psikanalitik Psikoterapi Günleri I ve II
 • Vamık Volkan Borderline Psikoterapisi Teknikleri Konferansı
 • Masterson Günleri Psikanalitik Psikoterapi MAsterson Yaklaşımı Konferansı I, II, III, IV ve V
 • DIR Floortime Model Giriş Eğitimi (Gelişimsel Bozuklukları tanımak ve Otistik Çocuklar ile çalışma prensipleri)
 • Zamanla Sınırlı Dinamik Psikoterapi Eğitimi (Dr. Hanna Levenson)
 • Birleştirilmiş Psikoterapiler Konferansı (Dr. Jeffry Magnavita)
 • Kernberg Günleri I ve II (Dr. John Clarkin, Prf. Dr. Otto F. Kernberg, Dr. Frank Yeomans) Borderline ve Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Kernberg Günleri III ( Dr. Frank Yeomans, Dr. Fatih Özbay) Narsisistik Kişilik Bozukluklarında Aktarım Odaklı Psikoterapi ileri düzey değerlendirme tedavi teknikleri
 • Duygulanım Odaklı Eş Terapisi Eğitimi (Leslie S. Greenberg PhD)
 • 10. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri Halime Odağ Vakfı (Yakın İşilkiler)
 • V. AETD Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi İstanbul

Yer Aldığı Sosyal Sorumluluk Projeleri:

 • Maltepe Üniversitesi SOYAÇ
 • Sokakta Yaşayan Çocuklarla Çalışma Grubu (proje halen devam etmektedir)

Uyguladığı Yöntemler:

 • Masterson Psikanalitik Psikoterapi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Aktarım Odaklı Psikoterapi
 • Kısa Süreli Psikoterapi
 • Hipnoterapi
 • Aile Danışmanlığı

Klinik Süpervizyon Verdiği Üniversiteler:

 • Boğaziçi Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi

Çalışma ve İlgi Alanları:

 • Kişilik Bozuklukları
 • Şizoid kişilik bozukluğu
 • Narsisistik kişilik bozukluğu
 • Borderline kişilik bozukluğu
 • Çoğul Kişilik Bozukluğu
 • Travma
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Anksiyete bozukluları
 • Panik bozukluk
 • Fobiler
 • Obsesyon
 • Obsesif kompulsif bozukluklar
 • Cinsel kimlik sorunları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • Ergenlik karmaşası
 • Sosyal uyum sorunları
 • İletişim sorunları
 • İlişkisel sorunlar
 • Eş terapileri
 • Aile terapileri