Destekleyici Terapi

Psikiyatrik tedavi süreçlerinde sıkça işbirliğine ihtiyaç duyulan terapidir. Destekleyici terapi ile kişinin mevcut problemlerini ortadan kaldırmak, ruhsal bozukluğun oluşumunu ya da tekrarını engellemek, kişinin öz saygı, uyum becerilerini desteklemek, güncel problemlerle baş etme becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

Destekleyici terapi; kişinin farkındalığını artırarak kendiyle ilgili bilmediği yönlerin keşfini ve duygu, düşünce, davranış olarak istediği yönde değişim sağlamasına yardımcı olmayı hedefleyen terapi biçimidir.

Depresyon, fobiler, panik bozukluk, kişilik bozuklukları, bipolar bozukluk, şizofreni, yas, ve bağımlılık gibi konularda etkin olarak kullanılmaktadır.