Duygulanım Odaklı Terapi

Duygulanım odaklı terapi bireyin tüm duygularını keşfetmesine odaklanır. Kişi çeşitli yöntemlerle baskıladığı duygularını bulma, kabullenme, ifade etme, düzenleme, ve dönüştürme süreçlerinden geçerek gerçek hislerine ulaşır. Böylece birey farkındalığını artırarak problem çözmede daha işlevsel hale gelir.

Duygulanım Odaklı Terapi yardımı ile kişinin yıkıcı ve negatif duygularına ulaşılır ve bunun yerine olumlu duygular oluşturulur. Bu yöntem çift- aile terapilerinde ve bireysel terapilerde sıkça yararlanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkar.

Duygulanım odaklı terapide bugünkü duyguların kökendinde çocukluktan itibaren gelen geçmiş yaşantımızda oluşan bazı temel duygulanımların yer aldığı ifade edilir. Bu duygulanımların güncel etkileşimlerde ve ilişkilerde ne şekilde tezahür ettiği tespit edilir. Aslında geçmişten gelen temel duygulanımların her an aktif şemalar olarak güncel ilişkilere verilecek duygusal tepkilerde yönlendirici olduğu üzerinde çalışılır.