Bireysel Terapi

Her bir birey, yaşam içerisinde kendi gelişimi ile birlikte çeşitli düşünce ve davranış kalıpları oluşturur. Bunların birçoğu bilinçdışı olarak otomatik bir şekilde işler. Ancak yaşam koşulları hiçbir zaman aynı kalmaz; çevre değiştiririz, mezun oluruz, iş hayatına başlarız, duygusal ilişkiler yaşarız, nişanlanır, evlenir, çocuk sahibi olur, boşanır, kayıplar yaşarız….

Tüm bu yaşam olaylarına eşlik eden yaşam koşullarımız da zaman zaman bizim kontrolümüz dışında değişmektedir. Bu süreçlerde, daha önce edinmiş olduğumuz düşünce ve davranış kalıpları işlevselliğini yitirebilir. Duygularımız karmakarışık, hatta yönetilemez bir hale gelebilir. Kimilerinin her durumda negatif bir şey olacağına dair şüpheleri olabilir. Kimileri kimselere güvenemez… Kimileri hissedememekten yakınabilir…. Kimileri sosyal bir izolasyona yönelebilir… Kimileri vesveselerden kurtulamayabilir… Kimileri anksiyete atakları geçirebilir….

Böyle zamanlarda, içinden geçtiğimiz durumu anlamak, anlamlandırmak ihtiyacı duyarız. Bunun için de psikoterapi desteğine ihtiyaç söz konusu olabilir. Psikoterapi desteği ile kişi hem kendi iç dünyasına ait duygularını ve düşüncelerini psikoterapi çalışması ile anlayıp, anlamlandırıp; yeniden yapılandırabilir.