Kısa Süreli Dinamik Terapi

Kısa Süreli Dinamik Psikoterapi psikodinamik psikoterapi temelli olmakla beraber kendilik psikolojisi, nesne ilişkileri kuramlarını, bilişsel davranışçı, ilişkisel, duygulanım odaklı yaklaşımları içine alan psikoterapi yöntemidir. Anılar, bilinçdışı, ve aktarımlar üzerine çalışır.

Danışan ve terapist arasındaki ilişki üzerinden danışanın diğerleriyle olan ilişkisi yeniden inşa edilir.

Kısa süreli dinamik terapini amacı bireyin kendisiyle ve çevresindekilerle kurduğu iletişim biçiminde ve karakter yapısında bir değişim oluşturmayı hedeflemektedir.

Değişim için motivasyonu olan, iç gözlem ve farkındalığı yüksek, kendine karşı dürüst olabilen bireylerde kısa sürede gelişim sağlanmaktadır. Bir psikiyatrik bozukluk veya kişilik bozukluğunun eşlik etmediği kişilerle çalışıldığında oldukça etkili olmaktadır.