Aktarım Odaklı Psikoterapi

Otto Kernberg başkanlığında çalışmalarını yürüten Kişilik Bozuklukları Enstitüsü Kornel Universitesi Weil Tıp Fakültesi bünyesinde yer almaktadır. O. Kernberg’in özellikle Borderline Kişilik Bozuklukları için geliştirdiği bir terapi yöntemidir.

İçruhsal yapıda entegre edilmemiş iyi benlik be kötü benlik, iyi öteki ve kötü öteki temsillerinin kiilerin güncel yaşamlarında yarattığı karmaşayı ve bu sebeble sağlıklı entegre olamamış benlik durumlarının, günümüz yaşantılarını da aynı çarpık sistem üzerinden algılamaya devam ettiklerini vurgular. Bu durum kişinin etkileşim içerisinde olduğu tüm diğer kişiler ile tekrar edilmekte ve aynı çarpık döngüler sürekli olarak tekrar edilmeye çalışımlaktadır. O nedenle Aktarım Odaklı Terapide esas vurgu danışan ile terapist arasında aktarım üzerinden oluşan bu çarpık döngüleri ortaya çıkarmak ve yeni bir bakış açısı ile sağlıklı bir entegrasyonun inşa edilmesine olanak tanımaktır.

Uzun yıllar özellikle borderline kişilik organizasyonu üzerinde durarak kişinin ifade edilememiş içsel agresyonunun sürekli olarak bir baskı oluşturduğuna vurgu yapılmıştır. Terapilerde özellikle şimdi ve burada yaklaşımı ile bu agresyonun söze dökülmesine ve anlamlandırılmasına olanak sağlanır. Bireyin ortak katılımı ile belirlenen bir terapi yapılanması ile kişinin güncel yaşantısında da belirlediği belli sorumlulukları üstlenmesi dolayısıyla, hem içruhsal yapı çalışması hem de davranışları ve reel yaşam sürecinin paralel bir süreçte çalışılması sağlanmaktadır.