Depresyon Çözümleri

Üzüntü ya da duygu durumunda iniş çıkışlar hayatın zorluklarına, yenilgilere ve hayal kırıklıklarına verilen normal tepkilerdir. Çoğu insan depresyon kelimesini bu tür duyguları ifade etmek için kullanır ancak depresyon sadece üzüntüden çok daha fazlasıdır. Bazı insanlar depresyonu yaklaşan bir felaket hissi olarak tanımlarken, bazıları hiç üzüntü hissetmez, cansız, boş, hissiz ya da kızgın, öfkeli ve huzursuz hissedebilirler. Semptomları ne olursa olsun depresyon kişinin günlük hayatını, çalışma, uyku, yeme düzenini ve hayattan zevk almasını sekteye uğratabilir. Çaresizlik, acizlik ve değersizlik hisleri yoğun ve sürekli olarak yaşanır.

Depresyonun nasıl yaşandığı kişiden kişiye değişir ancak bazı ortak işaretler ve semptomlar mevcuttur. Bu semptomların bazı yaşam olayları sonucu kısa sureli olarak da yaşanabileceği unutulmamalıdır. Ancak semptomlar ne kadar fazla, kuvvetli ve uzun süreliyse kişinin depresyonda olma ihtimali o kadar artmaktadır.

Depresyonun işaretleri ve semptomları nelerdir?

Çaresizlik ve acizlik hissi
Enerji kaybı
Sosyal yaşantıya, günlük aktivitelere, arkadaş buluşmalarına ve eskiden keyif alınan şeylere karşı ilgi kaybı
Cinsel istekte azalma
Çoğu zaman yorgun hissetme
Uyku düzeninde değişme
İştah ya da kiloda belirgin değişme
Konsantrasyon problemi, eskiden kolayca yapılan işlerin artık zor geliyor oluşu
Olumsuz düşünceleri kontrol edememe
Normalde olunduğundan daha sinirli, sabırsız ya da huzursuz olma
Değersizlik ya da suçluluk duygusu, kendini acımasızca eleştirme
Alkol-madde tüketiminin ya da başka türlü tehlikeli davranışların artması
Açıklanamayan acı ya da ağrılar, baş, sırt, kas ya da mide ağrısı gibi fiziksel şikayetlerde artış
Depresyon ve intihar riski

Depresyon intihar için temel risk faktörlerindendir. Oldukça derin yaşanan çaresizlik hissi, intiharın acıdan kaçmanın tek yolu olduğunu düşündürebilir. Bu nedenle intihara yönelik konuşma ve davranışlar ciddiye alınmalı, aşağıda da örnekleri yer alan işaretlere dikkat edilmelidir.

Kendini öldürmek ya da kendine zarar vermekten bahsetme
Çaresizlik veya kapana kısılmış olma hislerini yoğun olarak ifade etme
Ölüm ve ölmek ile ilgili olağandışı meşguliyet
Umursamazca hareket etme (Örn. Kırmızı ışığı görüp gaza basma)
Veda etmek için bazı kişileri ziyaret etme
Aşırı depresif görünümden uzaklaşarak birden sakin ve mutlu görünme
‘Bensiz her şey daha güzel olacak’, ‘Bensiz daha mutlu olursunuz’ gibi cümleler kurma
Bazı dikkat çeken işlerin yapılıyor oluşu (mal ve mülklerin devri, bitirilmemiş işlerin halledilmesi gibi)
Depresyonun sebepleri neler olabilir?

Depresyon yalnızca beyindeki kimyasal bir dengesizliğin sonucu değildir ve sadece ilaç desteğiyle iyileşme sağlanamaz. Altında biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörler yatıyor olabilir. Bu faktörlere örnek olarak şunları verebiliriz:

Yalnızlık
Sosyal destek eksikliği
Stresli yaşam olayları
Ailede depresyon geçmişi
Evlilik sorunları ya da ilişkisel problemler
Ekonomik sorunlar
Erken çocukluk travması veya istismar
Alkol ya da madde kullanımı
İşsizlik ya da iş ile ilgili problemler
Sağlık sorunları ya da kronik ağrı
Depresyon farklı şekillerde görülebilir:

Majör Depresyon

Majör depresyon yaşamdan keyif almama ile karakterize edilir. Semptomlar süreklidir, orta şiddet ile şiddetli arasında değişir. Genellikle tekrar eden bir bozukluktur ancak baş etme becerilerinin geliştirilmesiyle beraber tekrar riskini düşürmek mümkündür.

Distimi

Distimi bir tür düşük düzeyde seyreden depresyondur. Normal bir duydudurum haricinde birçok gün hafif ya da orta düzeyde depresif hissedilir. Semptomları majör depresyonda olduğu kadar şiddetli değildir ancak uzun sürer (en az iki yıl kadar). Bu kronik semptomlar iyi zamanları hatırlamayı ve hayatı dolu dolu yaşamayı zorlaştırır. Bazı insanlar distiminin semptomları şiddetlendiğinde majör depresyon epizodlarına geçebilir. Bireyler kendilerinin zaten her zaman depresyonda olduklarını ya da bunun kendilerinin bir kişilik özelliği olduğunu düşünebilirler. Semptomlar senelerce fark edilmese ve tedavi edilmemiş olsa bile distimide iyileşme sağlanabilir.